Sylling Multiservice AS

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, skip og båter, installasjon av  industrimaskiner- og utstyr. Produksjon av metall-konstruksjoner og  deler, produksjon av andre tanker, cisterner og beholder av metall.  Smiing, stansing, valsing av metall, samt bearbeiding av metaller.  Samt salg av varer og produkter og alt som står i forbindelse med  dette, herunder deltagelse i andre selskaper